Služby

Finančná pomoc z európskych a štátnych fondov

thumbnail

Naša spoločnosť je zameraná na odborné poradenstvo, prípravu dokumentov a zastupovanie v oblasti financovania investičných projektov z fondov.

Poskytneme Vám komplexné zabezpečenie Vášho projektu od jeho plánovania cez žiadosti o príspevok, verejné obstarávanie, komunikáciu s úradmi, až po jeho realizáciu a vyhodnotenie.

Prípravná činnosť:

  • overenie oprávnenosti žiadateľa
  • poradenstvo pri výbere vhodných fondov a grantových schém
  • prieskum trhu

Príprava dokumentov:

  • finančno-ekonomická analýza a jej popis pre projekt
  • marketingový plán, personálny plán, výrobný plán
  • zosúladenie analýz a plánov projektu do kompaktného celku
  • formálne vyplnenie žiadosti projektu
  • formálne vyplnenie spisu projektu a očakávaný dopad po ukončení
  • posúdenie formálnej stránky žiadosti expertom na danú tému
  • vypĺňanie žiadostí o platbu