Služby

Obchodná verejná súťaž

thumbnail

Naša spoločnosť poskytuje odborné služby v oblasti organizovania obchodných verejných súťaží /OVS/ a uzatvárania zmlúv na základe podaných návrhov podľa Obchodného zakonníka.

Máme skúsenosti so zabezpečovaním OVS aj v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z Eurofondov a štátnych fondov SR a inej finančnej pomoci. Každá schéma pomoci má svoje špecifiká, ktoré treba brať pri výbere dodávateľa do úvahy.