Služby

Podnikateľské poradenstvo

thumbnail

V oblasti podnikateľského poradenstva sa zameriavame na vypracovanie podnikateľských plánov, analýz životaschopnosti podniku, štúdií uskutočniteľnosti projektov pre potreby získania finančných prostriedkov na realizáciu investičných zámerov od finančných inštitúcií, štátnych a iných grantov a dotácií.