Služby

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja

thumbnail
Naša spoločnosť na základe skúseností z oblasti regionálneho rozvoja ponúka obciam a samosprávnym krajom vypracovanie strednodobého programového dokumentu – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Potreba programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pre obce a samosprávne kraje vyplýva zo Zákona č.503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja /ďalej len zákon/. Okrem iného je PHSR dôležitý aj pre vypracovanie konkrétnych projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, ako aj pre celkovú koordináciu a určenie priorít v plánovaní a realizácii rozvojových projektov.

Príprava programu:

 • manažovanie procesu,
 • analýzy,
 • vypracovanie kompletného dokumentu podľa metodických pokynov MVRR SR.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce obsahuje najmä:

 • analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry obce,
 • hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
 • úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3 ods. 2 zákona,
 • návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja obsahuje najmä:

 • analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a rozvoja kultúry na území samosprávneho kraja, hlavné smery jeho vývoja a určenie jeho cieľov a prvoradých potrieb,
 • určenie okresov a obcí, ktorých rozvoj je potrebné podporovať s ohľadom na potrebu rovnováhy v rozvoji samosprávneho kraja,
 • úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3 ods. 2 zákona
 • návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.