Author

a21dmin
avatar
Nickname: a21dmin
Author feed: a21dmin RSS Feed

Latest entries

thumbnail

Zdravotnícke zariadenia

Príklady možností financovania rozvojových projektov zdravotníckych zariadení z fondov EÚ na roky 2014 - 2020 Integrovaný regionálny operačný program Špecifický cieľ č. 2.1.2: Modernizovať ...
thumbnail

Súkromní podnikatelia

Príklady možností financovania rozvojových projektov podnikateľov z fondov EÚ počas programovacieho obdobia 2014 - 2020
thumbnail

Program rozvoja vidieka

Príklady možností financovania rozvojových projektov programu rozvoja vidieka počas programovacieho obdobia 2014 - 2020
thumbnail

Samospráva obce v BSK

Príklady možností financovania rozvojových projektov obce v BSK z fondov EÚ počas programového obdobia 2014 - 2020
thumbnail

Samospráva obce mimo BSK

Príklady možností financovania rozvojových projektov obce mimo BSK z fondov EÚ počas programového obdobia 2014 - 2020
thumbnail

Podnikateľské poradenstvo

V oblasti podnikateľského poradenstva sa zameriavame na vypracovanie podnikateľských plánov, analýz životaschopnosti podniku, štúdií uskutočniteľnosti projektov pre potreby získania finančných ...