VY VIETE ČO,
MY VIEME AKO


Chcete realizovať Váš investičný projekt?

Pomôžeme vám nájsť možnosti financovania Vášho projektu.

Máte záujem o čerpanie finančnej pomoci?

Prevedieme vás procesom získania pomoci či už z Eurofondov, štátnych fondov SR alebo iných zdrojov.

Odrádza Vás administratívna náročnosť?

Poskytneme vám komplexné zabezpečenie vášho projektu od jeho plánovania až po realizáciu a vyhodnotenie.

O nás


Spoločnosť Global Procurement s.r.o. bola založená v roku 2008 ako pokračovateľ divízie Global Procurement spoločnosti GLOBAL GROUP a.s., ktorá od roku 2006 poskytuje odborné služby v oblastiach:

  • Finančná pomoc z európskych fondov a štátnych fondov SR
  • Verejné obstarávanie
  • Obchodná verejná súťaž
  • Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja
  • Podnikateľské poradenstvo
  • Poradenstvo v oblasti optimalizácie ekonomických a personálnych procesov


Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné poradenstvo pri financovaní a realizácii Vášho investičného projektu od plánovania cez žiadosti o príspevok, verejné obstarávanie až po jeho realizáciu a vyhodnotenie.

Sme vysoko špecializovaný tím odborníkov pre oblasť verejného obstarávania a získavania finančnej pomoci z fondov. Tím je zložený z odborníkov so skúsenosťami z mnohých projektov v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v Slovenskej republike ako aj získavania finančnej pomoci. Skúsenosti nášho tímu sú zárukou poskytovania profesionálnych služieb na najvyššej úrovni.

Náš tím tvoria interní a externí odborníci so skúsenosťami v oblasti prípravy investičných projektov pre verejnú správu aj podnikateľov.

Okrem služieb v oblasti verejného obstarávania a financovania z fondov, naša spoločnosť poskytuje širokú škálu navzájom prepojených služieb v oblasti technického, finančného a administratívneho projektového manažmentu.

Sme prevádzkovateľom odborného portálu pre verejné obstarávanie vo-portal.sk


Kontakt


Global Procurement s.r.o.

IČO: 43 955 134
Sídlo: Koprivnická 3401/9F 
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01

 

Prevádzka: Kolárska 1, 811 06 Bratislava


golian@globalpro.sk
info@globalprocurement.sk
+421 903 784 006

Napíšte nám